CTF: Lên kế hoạch chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần City Auto (mã CTF - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 7/12 tại TP.HCM.

Đầu tiên, Công ty trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Duy Văn cho nhiệm kỳ 2020 – 2024 do có đơn từ nhiệm từ ngày 6/11/2023. Ngược lại, Công ty nhận được đề cử của nhóm cổ đông bà Thái Thị Xuân Quỳnh đề cử bà Đỗ Thị Như Duyên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Thứ hai, công ty trình cổ đông kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá; thời gian triển khai trong năm 2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong đó, Công ty giả định giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu sẽ huy động 202,5 tỷ đồng và giá chào bán do Hội đồng quản trị quyết định cuối cùng. Ngoài ra, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty để thanh toán cho các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai; thanh toán nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng.

Thứ ba, Công ty trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ ưu đãi cổ tức chuyển đổi tối đa 15 triệu cổ phiếu cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến triển khai trong năm 2024. Trong đó, giá chào bán uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, Công ty giả định giá chào bán là 13.500 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động là 202,5 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, cổ phiếu ưu đãi được trả cổ tức hàng năm bằng tỷ lệ cố định 7% cộng với tỷ lệ cổ đông thưởng tối thiểu từ 5% đến tối đa 7%, thời gian áp dụng mức ưu đãi là tối đa 5 năm và cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

Số tiền huy động từ phát hành cổ phiếu ưu đãi, Công ty dự kiến dùng bổ sung tiền để thanh toán các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai; và thanh toán các khoản nợ vay đối với tổ chức tín dụng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu CTF tăng 1.000 đồng, lên 31.100 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

AI Cá nhân hóa

cho giao dịch chứng khoán

Tải app ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch, mua bán của bạn trên nền tảng tin cậy được hỗ trợ bởi trợ lý AI đầu tiên cho chứng khoán.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play