Trà Vinh: Thu nội địa vượt dự toán hơn 200 tỷ đồng

Nhờ nỗ lực khai thác các khoản thu phát sinh nên trong năm 2023, thu ngân sách do Cục Thuế tỉnh Trà Vinh quản lý ước đạt 5.906 tỷ đồng, bằng 103,6% dự toán.

Dù bị ảnh hưởng khó khăn chung bởi tình hình kinh tế thế giới và trong nước nhưng thu ngân sách năm 2023 do Cục Thuế tỉnh Trà Vinh quản lý ước đạt 5.906 tỷ đồng, bằng 103,6% dự toán, vượt dự toán 205 tỷ đồng (dự toán Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh Trà Vinh giao là 5.701 tỷ đồng); bằng 107,1%, tăng 391,7 tỷ đồng so cùng kỳ dù một tuần nữa mới kết thúc năm tài chính 2023.

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết nhờ nỗ lực khai thác các khoản thu phát sinh như: số nộp thuế phát sinh ngoài dự toán sau thời điểm rà soát, thảo luận, cùng với đó khai thác kịp thời một số khoản thu, sắc thuế phát sinh tăng thu từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, thu từ hoạt động xổ số, thu tiền sử dụng đất… đã bù đắp giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế trong năm 2023. 

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để thực hiện đôn đốc các khoản phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh việc ban hành thông báo nợ thuế gửi người nộp thuế để đôn đốc, nhắc nhở nộp tiền thuế nợ và cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế cho người nộp thuế.

Cụ thể, trong năm 2023, các đơn vị trực thuộc đã ban hành 490.315 thông báo; 202 quyết định cưỡng chế; công khai thông tin 449 lượt đối với các doanh nghiệp đã thực hiện cưỡng chế lên trang thông tin điện tử cục thuế, gồm: 130 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, 71 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, 1 quyết định cưỡng chế đề nghị thu hồi giấy phép…

Nhờ đó, đã kéo giảm tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu ngân sách là 3,99%, tỷ lệ tổng số nợ về thuế, phí trên tổng thu ngân sách 1,52%, tỷ lệ nợ có khả năng thu trên tổng thu ngân sách 2,32%, đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao về thu nợ và xử lý nợ.

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu tài chính - ngân sách cả giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đang tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống nợ đọng và thất thu ngân sách.

Đơn vị cũng tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa năm 2024 là 6.220 tỷ đồng, bằng 109,1% so với cùng kỳ dự toán Bộ Tài chính, dự toán UBND tỉnh; bằng 105,3% so với thực hiện năm 2023.

Đồng thời, đơn vị chú trọng triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh Trà Vinh đạt 5.400 tỷ đồng, bằng 104% so dự toán năm, vượt thu 202 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ (tăng 338 tỷ đồng). Có 05/05 chi cục Thuế khu vực, huyện hoàn thành vượt dự toán; riêng cơ quan Cục Thuế dự toán với số thu ước đạt 98%.

Số liệu của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cũng cho thấy, số thu ngân sách năm 2022 có tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ.

Theo thông tin từ Tổng cụ Thuế, tổng thu do cơ quan thế quản lý tính đến ngày 20/12/2023 đạt 1.396.430 tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 1.336.487 tỷ đồng, đạt 100,4% so với dự toán.

Toàn ngành thuế vẫn đang nỗ lực triển khai thực hiện thu quyết liệt trong những ngày cuối năm 2023. Theo đó ước thực hiện cả năm năm 2023, tổng thu do cơ quan thuế quản lý vượt khoảng 5,5% dự toán, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022.

Có 16/20 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Có 08/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ.

Có 47/64 Cục Thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Có 29/63 địa phương đã hoàn thành dự toán thu năm 2023.

Minh Anh

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

AI Cá nhân hóa

cho giao dịch chứng khoán

Tải app ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch, mua bán của bạn trên nền tảng tin cậy được hỗ trợ bởi trợ lý AI đầu tiên cho chứng khoán.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play