Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán như ngân hàng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu trước ngày 30/12, các công ty chứng khoán phải báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán các khoản "huy động vốn" của nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn gửi các công ty chứng khoán yêu cầu chấn chỉnh hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định pháp luật chứng khoán, pháp luật về tổ chức tín dụng và pháp luật liên quan trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm quy định pháp luật chứng khoán, pháp luật về tổ chức tín dụng và pháp luật liên quan trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ; không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng, nhà đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng; không được thỏa thuận, ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại có nội dung có thể gây hiểu nhầm về tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư đứng tên công ty chứng khoán tại ngân hàng thương mại.

Công ty chứng khoán phải đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống.

Đối với công ty chứng khoán có hoạt động cho phép khách hàng, nhà đầu tư được hưởng, hỗ trợ lãi suất trên số tiền chưa phát sinh giao dịch chứng khoán phải dừng ngay việc thỏa thuận, ký mới và phải tất toán toàn bộ các giao dịch đã phát sinh với khách hàng, nhà đầu tư liên quan đến hoạt động này, chậm nhất trước ngày 30/6/2024.

Đồng thời, các công ty chứng khoán phải báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Quản lý Kinh doanh chứng khoán) trước ngày 30/12/2023.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng (ngày cuối tháng), các công ty chứng khoán thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thực hiện việc tất toán cho tới khi tất toán toàn bộ.

T.M

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

AI Cá nhân hóa

cho giao dịch chứng khoán

Tải app ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch, mua bán của bạn trên nền tảng tin cậy được hỗ trợ bởi trợ lý AI đầu tiên cho chứng khoán.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play