Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm toán thị trường bảo hiểm nhân thọ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần có một chuyên đề riêng kiểm toán tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ hoặc thông qua kiểm toán các tổ chức tín dụng và bảo hiểm để trả lời có các nội dung nghị quyết Quốc hội đã đề ra trong kế hoạch kiểm toán năm 2024.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo công tác năm 2023 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, về kế hoạch kiểm toán năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước phát huy kết quả đạt được nêu trong báo cáo của Kiểm toán nhà nước và báo cáo thẩm tra để tổ chức các hoạt động kiểm toán các tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phát hành các báo cáo kiểm toán. Đồng thời tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm toán để cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu góp phần nâng cao chất lượng về quyết định dự toàn, quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội.

Đặc biệt, ngoài các ý kiến của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  đề nghị Kiểm toán Nhà nước rà soát xác định lại mục tiêu kiểm toán chung và điều chỉnh một số cuộc kiểm toán chuyển để bảo đảm tập trung tăng cường kiểm toán các vấn đề liên quan đến trọng tâm, trọng điểm đã được Quốc hội ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 vừa qua và phục vụ các đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, một trong những mục tiêu kiểm toán chung đó là cần đánh giá thị trường đất đai, tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bất động sản để dự báo được các vấn đề về rủi ro kinh tế vĩ mô; làm rõ lý do vì sao tín dụng ngân hàng tăng chậm, hệ thống tài chính ngân hàng đang khó khăn, nợ xấu tăng, tình hình chậm trả nợ vay trái phiếu đáo hạn, nhất là trong lĩnh vực bất động sản tăng.

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần có một chuyên đề riêng kiểm toán tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ hoặc thông qua kiểm toán các tổ chức tín dụng và bảo hiểm để trả lời có các nội dung nghị quyết Quốc hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát xác định lại các vấn đề khác như: vấn đề vẫn chậm giải ngân đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; vấn đề về phòng cháy, chữa cháy, đăng kiểm, đào tạo lái xe; tình hình khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, đánh giá hoạt động doanh nghiệp hiện nay; làm rõ các bất cập, hạn chế lĩnh vực điện và vấn đề gia điện.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung kế hoạch kiểm toán, báo cáo lĩnh vực bất động sản, nhà ở xã hội, chung cư mini, các đơn vị làm kinh tế của lực lượng vũ trang. Đồng thời, đề nghị Kiểm toán nhà nước lưu ý ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, các Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội, lựa chọn đơn vị được kiểm toán, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động để rà soát hoàn thiện kế hoạch kiểm toán năm 2024. Trong đó chú ý việc phục vụ hoạt động của các Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội. Báo cáo công tác năm 2023 sẽ trình Quốc hội nghiên cứu, xem xét; kế hoạch kiểm toán năm 2024 sẽ gửi xin ý kiến Quốc hội.

"Sau khi có ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có văn bản gửi Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định kế hoạch kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước", thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ.

Anh Hùng

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

AI Cá nhân hóa

cho giao dịch chứng khoán

Tải app ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch, mua bán của bạn trên nền tảng tin cậy được hỗ trợ bởi trợ lý AI đầu tiên cho chứng khoán.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play