HAG: Hoàng Anh Gia Lai lấy tiền đâu để trả nợ?

Nếu chào bán thành công 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, Hoàng Anh Gia Lai sẽ về 1.300 tỷ đồng. Số tiền này dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ của HAG và công ty con.

Tất cả tờ trình của HAG đều được cổ đông thông qua.

Ngày 27/9, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) công bố nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, liên quan đến việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Biên bản kiểm phiếu cho thấy tất cả tờ trình đều được thông qua.

Nhà đầu tư tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cho biết, thời gian chào bán ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, Công ty dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng.

Số tiền kể trên sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai và công ty con. Trong đó, 323 tỷ đồng sẽ dùng thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 18/6/2012, 277 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại TPBank cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang, 700 tỷ đồng dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Hồi tháng 4, HAG đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Việc phát hành bất thành do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua.

Hiện tại, HoSE thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 là âm hơn 2.959 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023.

Quý II năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 1.450 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, Công ty vẫn lỗ thuần 163 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 405 tỷ đồng, giảm 23% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm là 1.130 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện được 36% chỉ tiêu sau 6 tháng.

Duy Quang

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

AI Cá nhân hóa

cho giao dịch chứng khoán

Tải app ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch, mua bán của bạn trên nền tảng tin cậy được hỗ trợ bởi trợ lý AI đầu tiên cho chứng khoán.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play