Lâm Đồng thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2022

Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng lập đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời kỳ từ đầu năm 2020 đến hết 2022.

Ngày 7.6, lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định lập đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) các huyện, thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ trong thời kỳ từ đầu năm 2020 đến hết năm 2022.

Thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy CNQSDĐ

Theo đó, các đơn vị bị thanh tra bao gồm VPĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và một số bên liên quan như Phòng Quản lý đô thị TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc, Phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện. Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Trần Viết Dũng, Chánh thanh tra Sở TN-MT làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12.6.2023.

Lãnh đạo Sở TN-MT Lâm Đồng cho biết thêm, mục đích của việc thanh tra lần này nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân (cấp đổi, cấp lại, cấp do tách hợp thửa đất đai…) thuộc thẩm quyền của Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ gửi VPĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng trình Sở TM-MT ký giấy chứng nhận.

Đoàn thanh tra còn có nhiệm vụ kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đối với các Chi nhánh VPĐKĐĐ TP.Đà Lạt, H.Đức Trọng, H.Di Linh và VPĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng.

Sở TN-MT Lâm Đồng yêu cầu đoàn thanh tra cũng như đối tượng được thanh tra phải tuân thủ các quy định của luật Thanh tra, luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan. Trong thời gian thanh tra không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng được thanh tra. VPĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chấp hành những yêu cầu của đoàn thanh tra theo quy định pháp luật.

Giai đoạn 2020 - 2021 ở Lâm Đồng rộ lên tình trạng hiến đất làm đường, phân lô bán nền

Như Thanh Niên đã phản ánh, vào đầu tháng 11.2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản quy định về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn. Theo đó, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 500m2 tại khu vực đô thị, 1.000m2 tại khu vực nông thôn.

Đến tháng 3.2023, UBND tỉnh Lâm Đồng lại tiếp tục có công văn về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa và kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố. Yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để hình thành các khu dân cư, dự án bất động sản trái phép, không phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng và quy hoạch đô thị.

Tuy nhiên, cuối tháng 4.2023, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có văn bản có ý kiến, sau đó UBND Lâm Đồng ban hành văn bản chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành trước đây liên quan đến việc tách thửa, hợp thửa đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

TH

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

AI Cá nhân hóa

cho giao dịch chứng khoán

Tải app ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch, mua bán của bạn trên nền tảng tin cậy được hỗ trợ bởi trợ lý AI đầu tiên cho chứng khoán.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play