Cần Thơ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản

Mới đây, UBND TP Cần Thơ có Công văn 1937 gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường... về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn.

Theo Công văn số 1305 ngày 29/5 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng, tiếp tục theo dõi, quản lý 32 dự án theo Công văn số 6193 ngày 31/12/2015 của UBND TP Cần Thơ.
Chủ động hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và bàn giao hạ tầng về cho địa phương quản lý theo quy định. Định kỳ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện của dự án và những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Bên cạnh đó, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào 15/12 hàng năm để tổng hợp và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND thành phố công tác rà soát pháp lý dự án theo Quyết định số 805 ngày 16/4/2021 đảm bảo đúng quy định.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiếm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đang theo dõi, quản lý. Đồng thời, tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thầm quyền.

 Một góc TP Cần Thơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường, rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý đối với các dự án vi phạm pháp luật về đất đai. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xử lý dứt điểm vấn đề chậm ban hành giá đất cụ thể theo quy định.
Ủy ban nhân dân quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư từ nguồn ngân sách nhà nước; hỗ trợ đấy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư từ nguồn ngân sách nhà nước; hỗ trợ đầy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
UBND thành phố cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Cần Thơ quan tâm, sớm có giải pháp hỗ trợ cho nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn tín dụng; có giải pháp xử lý phù hợp đối với các khó khăn hiện nay của nhà đầu tư.

Gia Lai

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

AI Cá nhân hóa

cho giao dịch chứng khoán

Tải app ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch, mua bán của bạn trên nền tảng tin cậy được hỗ trợ bởi trợ lý AI đầu tiên cho chứng khoán.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play