Gửi USD vào ngân hàng có được bảo hiểm?

Theo quy định hiện hành, tiền gửi bằng đồng Đô la Mỹ (USD) sẽ không được bảo hiểm.

Điều 18, Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 có quy định về tiền gửi như sau:

Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.


Gửi bằng Đô la Mỹ sẽ không được bảo hiểm. (Ảnh minh họa)

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam. Do đó, tiền gửi bằng Đô la Mỹ sẽ không được bảo hiểm. Khách hàng nên đổi sang VNĐ rồi gửi tiết kiệm tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Những loại tiền gửi nào không được bảo hiểm?

Điều 19, Luật Bảo hiểm tiền gửi có quy định về tiền gửi không được bảo hiểm như sau:

- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó.

- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng đó của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

- Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành”.

Căn cứ theo quy định trên, nếu gửi các loại tiền được liệt kê ở trên vào ngân hàng thì các loại tiền gửi này sẽ không được bảo hiểm.

BẰNG LĂNG(tổng hợp)

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

AI Cá nhân hóa

cho giao dịch chứng khoán

Tải app ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch, mua bán của bạn trên nền tảng tin cậy được hỗ trợ bởi trợ lý AI đầu tiên cho chứng khoán.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play