SCG: Muốn vay tối đa 1.800 tỷ đồng từ VPBank

Để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thi công, xây dựng công trình, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG) dự kiến vay tối đa 1.800 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Hội đồng quản trị (HĐQT) SCG vừa thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ VPBank với hạn mức vay vốn là 1.800 tỷ đồng trong tổng hạn mức cấp tín dụng là 2.000 tỷ đồng.

Hình thức cấp tín dụng bao gồm: cho vay, cấp bảo lãnh và phát hành LC. Thời hạn vay vốn/nhận cấp tín dụng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

Theo SCG, mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng là để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp.

Đồng thời, Công ty cũng thông qua phương án sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của SCG hoặc tài sản của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty tại VPBank.

Cụ thể là căn nhà số V-28 thuộc dự án Sài Gòn Pearl tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM - dự án Sài Gòn Pearl (giai đoạn 3A) theo HĐMB số V28/2017/MB ngày 05/10/2017 giữa Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm và Công ty TNHH VietNam Land SSG.

SCG thông qua phương án sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của SCG hoặc tài sản của bên thứ ba để bảo đảm cho khoản vay tại VPBank

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn là một số cổ phiếu, quyền đòi nợ khác.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của SCG đạt 1.487 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng cao nên biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,8% xuống 6,8%. Công ty ghi nhận 101 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 25,7%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 32%, đạt 102 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 35%, đạt 85 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 71%, đạt 36 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, Công ty ghi nhận 82 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận sau thuế giảm 37,8% còn 64 tỷ đồng.

Về dòng tiền, nửa đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh của Công ty âm 31 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.710 tỷ đồng (do cải thiện các khoản phải thu và tăng các khoản phải trả). Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư lại âm 390 tỷ đồng, do Công ty chi 464 tỷ đồng cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 162 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm mạnh 72,6% còn 65 tỷ đồng.

Thảo Nguyên

What you need to know

The latest on what’s moving markets, in your inbox every morning

MAI Trading & Finance:

Your Personal AI

for Stock Trading

Get started today and begin your trading journey on one of the trusted platforms that are enhanced by the first ever AI Assistant for Stock Trading.
download via App Store
download via App Store
download via Google Play